ADAX

Kami memungkinkan perniagaan, pemerintah, akademik dan profesional untuk mengadaptasi Artificial Intelligence (AI) dan Big Data Analytics (BDA) sebagai alat untuk memperkasakan pengambilan keputusan berdasarkan data dan memacu inovasi.

web maintenance