Futera Asia

Futera Asia Sdn Bhd adalah syarikat yang terlibat dalam perniagaan pembuatan, pembekalan dan pengedaran barang di bawah jenama global kami dengan rangkaian pengedaran yang kuat di negara-negara Asia, terutamanya China dan ASEAN.

web maintenance