Islamic Digital Economy (IDE)

Ekonomi Digital Islam yang kuat memberikan kelebihan yang unik dan kompetitif bagi Malaysia untuk menerajui pasaran digital Islam serantau dan global. Kemungkinan ini meningkat dengan jangkaan pertumbuhan ekonomi Islam kepada USD 3.0 trilion menjelang 2021. Ekonomi Digital terus menjadi pemacu pertumbuhan utama; menyumbang 18.2% kepada KDNK Malaysia pada tahun 2016 dan dijangka melebihi jangkaan sasaran 20% pada tahun 2020.

web maintenance