Kre8tif

Kreatif! adalah inisiatif Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), sebuah agensi di bawah Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia, dengan mandat untuk mengembangkan industri kandungan kreatif di Malaysia.
web maintenance