Liew Sing Development

Liew Sing Development Sdn Bhd adalah salah satu syarikat tertua di Malaysia yang pakar dalam pembinaan, pembangunan, pengurusan dan perolehan kewangan harta tanah kediaman dengan pengalaman, pengetahuan dan kepakaran lebih dari 50 tahun.

web maintenance