MRCB

Malaysian Resources Corporation Berhad adalah syarikat pembangunan dan pengembangan harta tanah yang berpusat di Kuala Lumpur. Ia adalah pemaju utama pusat perniagaan dan pengangkutan Kuala Lumpur Sentral.

web maintenance