Orisoft

Rangkaian penyelesaian HCMS terpadu Orisoft membantu syarikat mengurus modal insan mereka dengan alat kompetitif dinamik yang fleksibel, berskala dan mudah dikonfigurasi.

web maintenance