People Link

People Link Consulting adalah firma perunding pengurusan yang ditubuhkan pada bulan Julai 2010, yang kepakarannya menyelaraskan strategi dan amalan sumber manusia dengan strategi perniagaan.

web maintenance