PMIP

Taman Perindustrian Maritim Pengerang (PMIP) adalah kawasan seluas 1,672,8 hektar yang akan ditebus kembali.

web maintenance